Piotr Droździk Facebook

O mnie

Piotr Droździk artysta fotografik zamieszkały w Nowym Sączu

W roku 2007 zostałem wyróżniony tytułem „Sądeczanina Roku” w plebiscycie organizowanym przez „Gazetę Krakowską” oraz Fundację Sądecką, za dokonania fotograficzne i promocję regionu w wydawnictwach albumowych.

Ściśle współpracuję z wieloma wydawnictwami: Wydawnictwem BOSZ „Rocznikiem Sądeckim” oraz instytucjami kultury, specjalizującymi się w publikacjach artystycznych i naukowo badawczych.

Współpracuję również z redakcjami prasowymi: regionalnymi, m.in. miesięcznikiem „Sądeczanin”, kwartalnikiem „Nowy Sącz” i ogólnopolskimi tj. Rzeczypospolita, Dziennik Polski.

Od dwudziestu lat uczestniczę w organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy wykonując pełny serwis fotograficzny imprezy. Forum Ekonomiczne to jedno z największych wydarzeń politycznych i ekonomicznych w kraju, a jego uczestnikami są najważniejsi europejscy politycy: www.forum-ekonomiczne.pl

Od wielu lat ściśle współpracuję z Małą Galerią w Nowym Sączu, która jest w Polsce znana z organizacji interesujących projektów kulturalnych; fotografuję bieżącą działalność artystyczną placówki równocześnie biorąc aktywny udział w wielu działaniach kulturalnych galerii: www.malagaleria.pl

Fotografia reklamowa

Współpracuję z wieloma krajowymi podmiotami, a rezultat tej pracy można oglądać w materiałach promocyjnych tych firm oraz na stronach internetowych:

Część moich prac można obejrzeć na stronie internetowej: www.piotrdrozdzik.pl

Wystawy indywidualne:

 • Sądeczanie końca wieku (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2000);
 • Mój Nikifor – zdjęcia z planu filmowego (Muzeum Nikifora, Krynica
  2004; Olsztyn 2005; Bochnia 2008; Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w
  Szczecinie 2008);
 • Naiwni??? (Mała Galeria, Nowy Sącz 2005);
 • Łemkowszczyzna (Forum Ekonomiczne Polska-Wschód, Krynica 2006; X
  Targi Książki w Krakowie 2006; Mała Galeria, Nowy Sącz 2007; Muzeum
  Nikifora, Krynica 2007, Muzeum Narodowe Rolnictwa, Szreniawa 2007, Muzeum w Bieczu 2008);
 • Liturgia sacra wielość w jedności (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
  2008)
 • Teatr Bogu i sobie (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2009, Zamek
  Książąt Pomorskich w Szczecinie 2010);
 • Cmentarze żydowskie i synagogi dawnej Galicji (Muzeum Okręgowe w
  Nowym Sączu 2009, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie 2010);
 • Narwik: partner znad fiordów (Rynek w Nowym Sączu, 2010)
 • Cmentarze Żydowskie w Galicji Zachodniej  2010 Nowy Sącz, 2010 w ramach
  XIII Dnia Judaizmu w Tarnowie
 • Cmentarze z I Wojny Światowej na Sądecczyźnie 2014 Nowy Sącz

Ilustracjie fotograficzne w wydawnictwach:

 • Encyklopedia Sądecka (2000),
 • Sądecki rodowód Władysława Hasiora (2002),
 • Srebrne gody Sądeczoków (2005),
 • Nowy Sącz – z wieży ratuszowej (2006),
 • Panorama kultury sądeckiej (2008),
 • Szkoła Chrobrego (2008),
 • Bóg, honor, Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie
  niepodległej Rzeczypospolitej (2008),
 • Almanach miast papieskich. Stary Sącz (2008)
 • W kręgu sztuki religijnej na Sądecczyźnie (2009)
 • Druga młodość Starego Sącza (2010)
 • Nowy Sącz – Narwik. Opowieść o dwóch miastach – historia i współczesność (2010).
 • Hasior. Powrót (2010)

Ważniejsze autorskie publikacje albumowe:

 • Spisz (1999),
 • Klasztory polskie – jezuici. Kościół Świętego Ducha w Nowym
  Sączu, historia i teraźniejszość (2004),
 • Klasztory polskie – cystersi ze Szczyrzyca (2004),
 • Nowy Sącz – miasto niezwykłe (2004),
 • Kościół w Ptaszkowej (2005),
 • Nowy Sącz (2005),
 • Bazylika w Nowym Sączu (2005, wznowienie 2007),
 • Klasztory polskie – cystersi z Jędrzejowa (2006),
 • Łemkowszczyzna (2006) – album opublikowany przez Wydawnictwo BOSZ
  otrzymał II nagrodę w kategorii albumów na XV Ogólnopolskim
  Przeglądzie Książki Krajoznawczej i  Turystycznej, organizowanym
  corocznie podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR SALON w Poznaniu),
 • Cerkwie południowej Polski (2007),
 • Sądecki Park Etnograficzny (2007),
 • Augustianie z miasta Kazimierza (2008),
 • Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza (2008),
 • Małopolska niepospolita (2008),
 • Małopolskie muzea na wolnym powietrzu (2008),
 • Cystersi w Polsce (2009),
 • Małopolska: czas i ludzie (2009),
 • Smakowanie Małopolski (2010),
 • Sądecki Park Etnograficzny – panorama kultur (2010),
 • Małopolska – znaki w przestrzeni (2010),
 • „Małopolska. Inspirowane tradycją”  (2010)
  album otrzymał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie
  „Złote Formaty”,
 • Twarze Europy (2011)
 • Teatr Bogu i Sobie 2014
 • Śladami Mieczysława Orłowicza 2015
 • Nowy Sącz "Jeśli zapomnę o nich..." album o Sądeckim cmentarzu komunalnym
 • Via Galicja (2011) w przygotowaniu,
telefon: 602 529 376